logo

   

U Osnovnoj školi „Hasan Kikićc“ Vida 1, od 10. do 13. januara 2017. godine održzat će se obuka za nastavnike B/H/S jezika i književnosti sa područja općcine Gradačac Obuka se realizira u okviru projekta "Jacčanje socijalnog uključcivanja – Jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece Sjeverozapadnog Balkana 2016 – 2018", koji provodi Pedagoški zavod TK sa partnerskom organizacijom Save the Children, a na osnovu pokroviteljstva i potpisanog memoranduma o saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. U toku januara odrzžat cće se četverodnevne obuke za sve nastavnike B/H/S jezika i književnosti i razredne nastave osnovnih škola sa područja TK. Ciljevi obuke su:


1. Pozicioniranje ishoda učcenja za 21. vijek u kontekstu učcenja učcenika i rada ucčesnika.

2. Proučavanje dokumenta ZJNPP za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik definisana na ishodima učenja kako bi se razumjela njegova svrha, struktura i sadržaj.

3. Pregled osnovnih koncepata i principa efikasnog učcenja i podučavanja pismenosti.

4. Razvoj, analiza, prilagodba i prezentacija priprema za čas/zajedničcku aktivnost baziranih na ishodima ucčenja.