DOBROTA BIVANJA – KIKIĆ SAMIM SOBOM INFORMACIJE

IZDAVAČ: BIBLIOTEKA GRADA SARAJEVA
SUIZDAVAČ: JU JAVNA BIBLIOTEKA "ALIJA ISAKOVIĆ" GRADAČAC
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: MUHAMED ZLATAN HRENOVICA
AUTOR TEKSTA I BIBLIOGRAFIJE: VASKA SOTIROV-ĐUKIĆ
GRAFIČKI DIZAJN: BOJAN ĐUKIĆ

KUPOVINA I NARUDŽBA CD-ROM-a:

CD-ROM JE PRODAJNI. SREDSTVA DOBIJENA NJEGOVOM PRODAJOM BIĆE NAMJENSKI USMJERENA KA RESTAURACIJI I KOMPLETIRANJU ZAVIČAJNIH ZBIRKI BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA I BIBLIOTEKE “ALIJA ISAKOVIĆ” IZ GRADAČCA.

CD-ROM MOŽETE NARUČITI PREKO:

BIBLIOTEKA GRADA SARAJEVA
TEL: 00385 33 444-580; FAX: 265-030
BIBLIOTEKA “ALIJA ISAKOVIĆ”, GRADAČAC
TEL/FAX: 00385 35 817-421

MOŽETE GA KUPITI U MULTIMEDIJALNOM KLUBU MAK (ALIPAŠINA 6a)