Izdavač:
Biblioteka Grada
Sarajeva

Suizdavač:
JU Javna biblioteka "Alija Isaković" Gradačac

Glavni i odgovorni urednik:
Muhamed Zlatan Hrenovica

Autor teksta i bibliografije:
Vaska Sotirov-Đukić

Informatički i grafički dizajn:
Bojan Đukić

Dobrota bivanja

Hasan Kikić

Kikić samim sobom