ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

ZBIRKA RUKOPISA HASANA KIKIĆA

Album rukopisa

Dokumenti:

Dokumenti o pokretanju časopisa Putokaz. - 1938. - 5 dokumenata.
Sadrži dokumenta:
Mjenica od 6. juna 1938
. na 1.459 dinara sa potpisom Hasana Kikića, Hamida Dizdara i Rasima Filipovića (zajam za pokretanje časopisa Putokaz); Protest Gajretove kreditne zadruge Hamidu Dizdaru zbog neplaćene rate od 8. juna 1938.;
Protest Gajretove kreditne i privredne zadruge zbog neplaćene mjenice;
Potražnja utužene mjenice zadruge Narodna uzdanica od 15. II 1944.;
Potvrda Narodne uzdanice za štednju i zajmove o prijemu 220 kuna od 11.III 1944 (plaćena rata dugovanja za Putokaz).

Dokumenti o kupovini rukopisa:

1. Račun sa potpisom antikvara Sadika Bučuka o prodanom Carskom skotu na ruskom jeziku i fotografiji Hasana Kikića iz 1935.

2. Spisak primljenih rukopisa Hasana Kikića 1962. godine sa potvrdom i potpisom Fuada Cerića, tadašnjeg direktora Narodne biblioteke "Hasan Kikić":

Fotografije Hasana Kikića [Grafička građa]. - 1930. - 3 fotografije : crno-bijele.
Sadrži:
1. Hasan Kikić u uniformi podporučnika. - 1930. - 13 x 8 cm . - Sa posvetom: "Hamidu od Hasana"
2. Portret Hasana Kikića u civilu, kao učitelj. - 1932. - 14 x 8 cm. - Sa posvetom: "Prijateljska uspomena kolegici Adili Hasan Kikić"
3. Hasan Kikić i K. Šeferov u školskom dvorištu. - 1935. - 15 x 10 cm.

Pisma. - 1937. - 4 pisma (5 listova).
Pisma su upućena Hamidu Dizdaru i pisana tintom, sa datumima slanja:
30. VII; (stranica:1, 2)
11. VIII; (stranica: 1, 2)
18. IX.; (stranica: 1, 2, 3)
18. i 19. ?., iz Rogatice (stranica: 1, 2)

Pjesme. - 1928 . - 1 školska teka (9 listova); 20 x 17 cm.
Sveska od pjesama pisanih rukom, tintom koja je na nekim mjestima razlivena i nejasna.
Sadrži: Bogougodnička; Trpna (stranica: 1, 2); Riječ u oči (stranica: 1, 2); Epitaf elegični; Za dobar dan(stranica: 1, 2); Ljubav bezrječna

Pripovijetke. - 1941. - Hartija, 13 listova; 34 x 21 cm.
Strojopis autogr. - Kucani tekst na mašini sa ispravkama, nadopunama i vlastoručnim Kikićevim potpisom.
Sadrži: Kako su mušketali Šahbaza(stranica: 1, 2, 3, 4); Duša(stranica: 1, 2, 3, 4, 5); Gospodin Toza (odlomak iz Narodnog oca)(stranica: 1, 2, 3, 4)

Pripreme za predavanje. - 1929. - Hartija, 5 lista.
Rukopis Hasana Kikića. - Nacrti predavanja iz nastave istorije i geografije.
Sadrži: Borba za oslobođenje (1803.-1804.) (stranica: 1, 2); Povijest; Gornji tok Vrbasa; Zemljopis - sliv Bosne; Hospitovanje u III razredu (stranica: 1, 2)

Razglednice i dopisnice [Grafička građa]. - 1930. - 4 razglednice, 2 dopisnice; 9 x 14 cm.
Sadrži:
1. Zidani most. - Ljubljana : Založil Novinski Brio, 1930. - 1 razglednica : u boji. - Datum slanja sa poštanskog pečata 17. VII 1930. - Upućena Adili Harba
2. Gradačac (Bosna). - Gradačac : "Hajribeg Gradaščević", [1930?]. - 1 razglednica : crno-bijela. - Datum slanja: 17. IV 193?. - Upućena Adili Harba
3. Zagreb. Narodno kazalište = Opernhaus. - [S. l. : s. n., 193?]. - 1 razglednica : crno-bijela. - Datum slanja: 9. VIII 193?. - Upućena Adili Harba
4. Pozdrav iz Zagreba. - [S. l. : s. n., 1932]. - 1 razglednica : crno-bijela. - Datum slanja: 6. VII 1932. - Upućena Hamidu Dizdaru
5. Dopisnice upućene Hamidu Dizdaru. - Kraljevina Jugoslavija, Pisarovina : [s. n.], 1936-1938. - 2 dopisnice : 9 x 14 cm. - Na jednoj dopisnici je slika rijeke Kupe. - Datum slanje: 25. XI 1936. i 4. VII 1938.

Recenzije:

1. BRADAČ, Karel: Roman o bosenske vesnici. - 1947. - Hartija, 2 lista. (list: 1, 2)
Tekst na češkom jeziku. - Strojopis autogr. - Recenzija Kikićeve knjige "Vzpoura Kokinu" za časopis "Rude pravo" iz Praga sa datumom na vrhu: 12.6.1947.

2. Vzpoura Kokinu. - 1947. - Hartija, 1 lista.
Tekst na češkom jeziku. - Strojopis autogr. - Recenzija Kikićeve knjige "Vzpoura Kokinu" za časopis "Mlada Fronta" iz Praga sa datumom na vrhu: 23.5.1947.

Sjećanja:

1. ABDULAHOVIĆ, Abduselam: Nekolike uspomene na školskog druga Hasana Kikića. - 1954. - 1 školska teka.
Rukopis učitelja Abdulahovića. - Sjećanje na školske dane provedene sa Hasanom Kikićem i Ilijom Grbićem u učiteljskoj školi u Derventi.
Datum na posljednjoj stranici teke: Doboj, 9. III 1954.

2 . RAMIĆ, Rizo: Umjetnik dostojan duboke ljubavi i poštovanja : sjećanje na Hasana Kikića. - 1954? - Hartija, 4 lista. (list: 1, 2, 3, 4)
Strojopis autogr. - Kucani tekst sa ispravkama i nadopunama Rize Ramića

[Idi na vrh]