Fotografije

Rodna kuća Hasana Kikića

(U: Šehić, Sadik: Hasan Kikić : narodni učitelj, 1985)

Kuća Hasana Kikića

(U: Kikićevi susreti, 1977)

Crtež oca Hase Kikića

(U: Kikićevi susreti, 1979)

Fotografija majke Munire Kikić

(U: Šehić, Sadik: Hasan Kikić : narodni učitelj, 1985)

Škola u Derventi 1920 godina

(U: Šehić, Sadik: Hasan Kikić : narodni učitelj, 1985)

 

Školovanje u Derventi

(U: Privatna zbirka Mustafe Kikića)

Slika sa razredom 1925. godine

Broj 1: Hasan Kikić

Slika sa školske predstave Gogoljevog Revizora 1926. godine

 

Broj 1: Hasan Kikić

Hasan Kikić kad je imao 20 godina: 1925. godina

 

(U: Šehić, Sadik: Hasan Kikić : narodni učitelj, 1985)

Originalna fotografija

(U: Privatna zbirka Mustafe Kikića)

 

Dokumenti Hasana Kikića

(U: Privatna zbirka Mustafe Kikića)

Svjedožba zrelosti iz Učiteljske škole u Zagrebu 1926. godine

Pismo upućeno Kikiću 1940. godine kao predsjedniku Hrvatskog muslimanskog društva

Ocjena iz računske nastave 1926. godine

List ocjenjivanja Hasana Kikića kao učitelja u 1935/1936. školskoj godini

 

Fotografija iz dokumenata Hasana Kikića 1927. godine

(U: Privatna zbirka Mustafe Kikića)

Iste slike dostupne su i na Internetu

(U: Web stranica Gimnazije "Mustafa Novalić" u Gradačcu,

URL: www.geocites.com/
gimn1gradacac/kikic.htm)

Crtež Kikića sa originalnim potpisom 1928. godine

(U: Sa strana zamagljenih, 1928)

Fotografija Hasana Kikića kao vojnika 1930. godina

Sa posvetom: "Hamidu od Hasana"

(U: Zavičajna zbirka Biblioteke grada Sarajeva)

Portret Hasana Kikića u civilu, kao učitelja 1932. godina

Sa posvetom: "Prijateljska uspomena kolegici Adili Hasan Kikić"

(U: Zavičajna zbirka Biblioteke grada Sarajeva)

 

Fotografija Hasana Kikića između 1932-1935 godina

(U: Privatna zbirka Mustafe Kikića)

Hasan Kikić i slikar K. Šeferov u školskom dvorištu 1935. godine

(U: Zavičajna zbirka Biblioteke grada Sarajeva)

Crtež Hasana Kikića

(U: Kikićevi susreti, 2000)

Fotografija Hasana Kikića 1940. godina

(U: Stoljeće bošnjačkog romana, 1998)

Hasan Kikić u Zagrebu kao učitelj 1940. godine

(U: Šehić, Sadik: Hasan Kikić : narodni učitelj, 1985)

 

Sanski most: kuća u kojoj je Hasan Kikić stanovao 1941/1942.

(Vlasnik kuće je Kragulj Dejo.)

Lijevi prozor na spratu je soba gdje je Hasan stanovao i odakle je rukovodio ilegalnom grupom do odlaska na Grmeč.

(U: Privatna zbirka Mustafe Kikića)

Izvještaj o pogibiji Hasana Kikića 1942. godina:

(U: Privatna zbirka Mustafe Kikića)

Otkrivanje spomen-česmu Hasanu Kikiću na mjestu pogibije 1966 godina

(U: Šehić, Sadik: Hasan Kikić : narodni učitelj, 1985)